Ekologický zemní plyn aneb palivo budoucnosti, které šetří životní prostředí

Do roku 2030 by mohl nahradit zemní plyn až ve čtvrtině českých domácností – tak vidí budoucnost biometanu Komora obnovitelných zdrojů energie. V čem tkví kouzlo ekologické alternativy zemního plynu a kolik za ni dnes zaplatíte?

Co je ekologický zemní plyn

Ačkoliv běžný zemní plyn je k životnímu prostředí relativně šetrný, stále se jedná o fosilní palivo. Jeho spalováním vzniká oxid uhličitý, který neblaze přispívá k celkové změně klimatu a globálnímu oteplování. V bioplynových stanicích proto vzniká alternativa zemního plynu, která se označuje jako biometan, ekologické CNG nebo právě ekologický zemní plyn.

Biometan vzniká z odpadní biomasy

Zatímco zemní plyn se těží v ložiscích po celém světě, biometan vzniká v bioplynových stanicích, a to z odpadní biomasy. Nejprve je třeba vyrobit bioplyn, který se využívá k tvorbě elektřiny a tepla. Dalšími úpravami z něj lze získat ekologický zemní plyn, který obsahuje minimálně 95 % metanu a méně než 2,5 % oxidu uhličitého. Navíc jsou z bioplynu odstraňovány stopové příměsi sirných a dusíkatých sloučenin nebo majoritní inertní plyny.

Palivo budoucnosti

Výhodou ekologického zemního plynu je, že ho lze použít stejně jako ten běžný – v domácnosti i v dopravě. Na rozdíl od něj je ale obnovitelný a má jeden z nejnižších dopadů na životní prostředí. Předpokládá se, že v roce 2030 nahradí až 40 % zemního plynu používaného v dopravním průmyslu, což by mělo přispět ke snížení celkových emisí skleníkových plynů až o 55 %.

Cena biometanu

Cena zemního plynu za m³ se dnes pohybuje mezi 6–18 Kč, za biometan přitom zaplatíte téměř dvojnásobek (10–32 Kč/m³). Do budoucna je však pravděpodobné, že se stát rozhodne využití ekologické alternativy finančně podpořit. Mimo jiné mu tím odpadnou vysoké náklady spojené s důsledky znečištění nebo zatěžování zemědělské půdy pěstováním biopaliv první generace, tedy například řepky.

Autor: Lenka Svobodová
zavřít reklamu