Jak efektivně učit děti doma? Nepropadejte panice, protože výuku doma můžete zvládnout

Učení doma se určitě nemusíte bát, neboť základem úspěchu je nepropadnutí panice. Nemějte obavy z množství úkolů i látky, kterou musíte se svými ratolestmi projít a naučit se ji. Většina lidí věří, že pouhým čtením a zíráním do učebnice se dítě naučí prakticky všechno. Toto platí možná u středoškoláků a vysokoškoláků, avšak dětem, které chodí na základní školu, se musíte věnovat o to důkladněji.

Pro budování fonematického povědomí použijte písničky a říkanky

Dětské písničky a říkanky nejsou nejenom zábavné, ale také velice poučné. Pomáhají dětem slyšet rýmy a rytmus, což jim umožňuje lepší vnímání jednotlivých slabik a zvuků.

Jednou z nejdůležitějších věcí u čtení jsou samozřejmě fonematické dovednosti, díky nimž dětí zvládají začátky čtení daleko lépe. Hravou a poutavou aktivitou můžete své ratolesti intuitivně vést a implicitně rozvíjet jejich dovednosti v oblasti gramotnosti.

Čtěte společně knihu a povídejte si o ní

Mnoho lidí si neuvědomuje, kolik dovedností můžete rozvíjet společným čtením knížky nebo časopisu. Nejenom, že si uvědomí, jak jednotlivá slova zní, ale také podpoříte klíčové vlastnosti v oblasti porozumění. Čtením samozřejmě rozšiřujete i slovní zásobu, což je pro budoucí vyjadřování dítěte nesmírně důležité. Nezapomeňte ani na otázky ohledně přečtené knížky.

Buďte trpělivý!

Na tenhle tip byste si měli vzpomenout vždy, když se budete zlostí rozpalovat do běla. Jen si vzpomeňte na vaše začátku učení. Uvědomte si také, že nejste paní učitelka ve škole, takže k vám dítě nechová potřebný respekt a prostě vás v některých okamžicích nebude poslouchat. I když to budete mít těžké, snažte se zachovat klid a trpělivost, protože křikem a výhružkami ničeho nedocílíte.

Česká televize vysílá mimořádně každý den dopoledne speciální pořad UčíTelka, v němž ve 30 minutových blocích vyučují vybranní učitelé látku pro první stupeň základních škol.

ČT

Sami uvidíte, že se postupem času vám učení s dětmi půjde o něco lépe. Rozhodně ale učení a plnění zadaných domácí úkolů nezanedbávejte. Mohlo by to na vzdělání vašeho prcka zachovat důsledky.

Autor: Karel Mareš
ZAVŘÍT