Plánujete postavit pro své ratolesti domek na stromě? Máme pro vás tipy, jak na to

Stromový dům není jen snem dětí, ale také mnohých dospělých. Spousta z nás se usmívá při představě líně trávených dnů se sklenkou něčeho dobrého a knihou v ruce, nemluvě o tom, že byste získaly svůj soukromý prostor, kde byste mohli přemýšlet nad vším, co by vás zrovna napadlo. A my si říkáme, proč si takový domek na stromě nepostavit?

Stavbou stromového domku na zahradě získáte místo, kde si mohou hrát nejen vaše děti, ale kde můžete trávit čas i vy po náročném dni plném práce. Ke stavbě takového domku je třeba mít na zahradě velký a pevný strom, do něj se můžete dostat po žebříku, schodech, ale i po provazu. Při stavbě domku nikam nepospíchejte a myslete na to, aby byl bezpečný. Pro stavbu domku jsou vhodné pevné stromy, jako jsou jabloně, dub, buk, použít však můžete i jiné stromy. Čím větší a těžší domek budete stavět, tím větší oporu v podobě stromu bude potřebovat.

Jaké nářadí budete na stavbu stromového domku potřebovat?

 • Měřící pásmo a metr
 • Kladivo
 • Vrtačku
 • Žebřík
 • Olovnice
 • Kmitací pilu
 • Okružní pilu
 • Ruční pilu
 • Nosné trámy
 • Konzoly
 • Vruty
 • Šrouby
 • Závitovou tyč M10 nebo M8
 • Sadu klíčů na matice

Vyberte si vhodný strom

Ještě před tím, než se pustíte do samotné stavby vašeho stromového domku, se musíte ujistit, zda je váš strom vhodný k tomu, aby na něm domek mohl být umístěn. Za vhodné stromy ke stavbě považujeme zejména stromy s tvrdým dřevem, patří sem buk, dub, velké jedle a javor. Ideální strom by měl být velký, mít masivní kmen, hluboké kořeny a silné větve, aby se nestalo, že by váš domek neudržel. Strom by neměl být nijak nemocný, musí být silný a zdravý.

Potřebujete ke stavbě povolení?

Ještě před tím, než se do stavby domku pustíte, si zjistěte, jak je to s potřebou stavebního povolení, abyste nebyli nemile překvapeni. Obrátit se můžete na městský úřad, kde zjistíte, zda jsou nějaké nařízení, která se vás týkají a která musíte dodržet. Je možné, že před stavbou budete muset vyřídit stavební povolení. O stavbě pak informujte i vaše sousedy. Stavba domku by je neměla nijak omezovat, neměla by jim narušovat výhled z domu, ani jejich soukromí.

Kde bude váš domek stát?

Poté, co si vyberete vhodný strom ke stavbě zahradního domku, byste se měli rozhodnout, o jaký typ domku se bude jednat. Klasické doky mají rozměry tři metry na tři metry, přičemž na takový domek je třeba, aby měl kmen v průměru alespoň 30 centimetrů. Poté vymyslete, jak bude základna na stromě umístěná. Musíte si zjistit, v jakých místech bude třeba v prknech vytvořit výřezy pro kmen, ale i větve. Tloušťka nosných trámů se odvíjí od velikosti samotné plochy domku.

Postavte potřebnou oporu

To, jakou oporu bude domek mít, můžete vyřešit více způsoby. U všech způsobů však myslete na vítr, který bude se stromem pohybovat. Tyto pohyby by neměly mít vliv na poškození domku, ale ani stromu. Vybírat si můžeme ze tří základních způsobů upevnění domku. Prvním s nich je ten, že domek přišroubujete přímo ke kmeni stromu. Druhým způsobem je připevnění domku zavěšením na lana či řetězy. My však doporučujeme oporu ve formě nosných sloupů, které jsou zapuštěny do země v blízkosti stromu, čímž domek získá maximální možnou oporu. Jde o způsob, kterým nijak nepoškodíte strom, což je příjemné plus.

Jak se na domek dostanete

Nyní je třeba vymyslet, jak se na strom budete dostávat. Způsob přístupu na domek by se měl odvíjet zejména podle toho, kdo na dům poleze. Provazový žebřík může vypadat jako atraktivní způsob, ale musíte se po něm naučit šplhat, protože jde o mírně houpavý způsob výlezu. Druhou variantou je přistavení klasického pevného žebříku, který koupíte téměř kdekoliv. Za nejbezpečnější pak považujeme pevné schody, které můžete opatřit také zábradlím. Pak se do stromového domku dostanou bez problémů i malé děti.

Co udělat s překážející větvemi?

Je dost možné, že bude mít váš strom hodně větví, které by mohly na první pohled v usazení stromového domku překážet. Je jen na vás, zda se tyto větve rozhodnete odstranit, nebo zda uděláte otvory do podlahy domku, kudy větve budou prostupovat. Tato varianta je složitější na provedení, ale ve výsledku nebudete litovat. Za to vám ručíme.

Myslete na bezpečnost

Protože s velkou pravděpodobností stavíte stromový domek pro svoje děti, měli byste myslet na dostatečné zabezpečení tohoto domku. V první řadě si promyslete, zda chcete domek stavět vysoko nebo raději nízko. Ideální výška je maximálně 2,5 metru nad zemí. Kolem plošiny stromového domku postavte pevné zábradlí nebo hrazení, které zabrání pádu dítěte na zem. Toto hrazení by mělo být ve výšce cca 80-90 cm. V případě, že by opravdu došlo k nejhoršímu, což je pád dítěte, můžete mu pád alespoň trochu přizpůsobit. Proto opatřete plochu kolem stromu něčím, co mu změkčí dopad – například dřevěnou drť. Štěrk je v tomto případě přešlapem.

Kde budou upevňovací body?

Pokud máte strom s větvemi do tvaru V, máte výhodu v pevné opoře pro váš stromový domek. Získáváte tak čtyři body, ke kterým můžete váš domek upevnit.  V těchto čtyřech bodech vyvrtejte otvory na protějších větvích. K vrtání použijte vrták s 10 milimetry, otvory musí být ve stejné výšce a vodorovné. Nechcete mít stromový dům zkřiva.

Co s nosnými trámy?

Velikost mezi upevňovacími body změřte a vyznačte si ji na dvou nosných trámech. Tato vzdálenost musí být všude stejná, na levých, ale i pravých stranách nosných trámů. U tohoto bodu nakreslete 5 cm doleva a 5 doprava, čímž získáte 10 cm. Z obou stran tyto konce čar označte. Stejně tak proveďte i na druhé straně trámu. Na koncích těchto čar vyvrtejte štěrbiny o šířce 12 mm. Díky tomu se strom může ve větru pohybovat bez toho, aby se strom nebo domek poškodily.

Ke stromu připevněte do vyznačené výšky dva nosné trámy za pomoci čtyř vrutů o velikosti 12 mm, délce 20 cm. Mezi vruty a nosnými trámy umisťujte podložky. To samé udělejte i u druhého konce trámu. Čím větší domek bude, tím bude těžší. Proto se tloušťka nosných trámů odvíjí právě od těchto faktorů.

Montáž příčných trámů

Nyní přišla řada na namontování příčných trámů o rozměrech 50 mm na 150 cm tak, aby byly mezi trámy stejně velké rozestupy, všechny trámy musí být naprosto souběžné. Příčné trámy pak připevněte vruty do třískových desek s délkou 90 cm. Vznikne vám tak plošina.

Nosné konzoly

Přichystejte si osm konzol a plošinu jimi připevněte k nosným trámům. Všechny rohy musí být v pravém úhlu, všechny trámy musí být kolmé proti nosným trámům, vzájemně musí být souběžné. Jen tak bude váš domek rovný. Nosné trámy je třeba připevnit k vnitřní straně plošiny. Ze spodní strany plošiny připevněte další dva trámy, které se budou vzájemně překrývat.

Přichází na řadu montáž podlahy

Jak jsme uvedli již výše, pokud chcete, aby větve prostupovaly podlahou, musíte si změřit, kde je třeba pro tyto větve vyřezat otvory. Mezi jednotlivými prkny pak budou rozestupy 1 cm. Tam, kde bude kmen a větve, vyřízněte otvory. Konce prken vždy důkladně připevňujte za pomoci šroubů.

Máte doma pejska, který potřebuje novou boudu? Přečtěte si, jak ji postavit svépomocí.

Nezapomeňte na zábradlí a schody

Aby byl váš stromový dům bezpečný, je třeba opatřit jej hrazením. To vytvoříte tak, že do rohů plošiny umístíte podpěry o výšce cca 80 cm. Na tyto podpěry pak umístěte zábradlí z dalších prken. Pokud chcete, aby bylo hrazení opravdu bezpečné, umístěte do prostoru více svislých trámků, které zamezí pádu dítěte dolů.

Nyní ze strany domku připevněte schody, které jste si buď vyrobili, nebo koupili. Pokud budete chtít, můžete na domku vytvořit i střechu. Konstrukci můžete vytvořit opět ze dřeva, potom můžete na tuto konstrukci připevnit silnou plastovou folii, nakonec pak střešní tašky nebo prkna.

Autor: Nikola Zatloukalová
ZAVŘÍT