Soused potížista? Víme, jak se můžete bránit

Každý člověk je nějaký. Zatímco na jedné straně můžete mít sousedy, se kterými se budete přátelit, grilovat s nimi a pravidelně spolu konverzovat; na druhé straně se může ukrývat soused, který využije každé příležitosti k tomu, aby vám provedl něco, čím vás naštve. Právě v takových případech je soužití velmi nepříjemné – vše má ale řešení, víte jaké?

Kdo je soused?

Možná se vám tato otázka zdá zbytečnou, avšak v případě, že máte se svými sousedy opravdové problémy, je třeba znát některé pojmy. Z hlediska toho, kde bydlíte, můžete za své sousedy považovat zejména ty, s nimiž sdílíte hranice svého pozemku. Z hlediska stavebního zákona č. 183/2006 je však vymezen okruh účastníků řízení, osob, jejichž vlastnické právo či věcné právo může být takovým řízením dotčeno. Laicky řečeno jsou vašimi sousedy i ti, s nimiž hranice pozemku nesdílíte, ale můžete je svým jednáním obtěžovat. Nebo oni vás.

Zdroj: Pixabay

Čtěte také: Na co nezapomenout, když zvažujete investici do brány s automatickým otvíráním

Práva a povinnosti mezi sousedy

„Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se však zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.“ O právech a povinnostech mezi sousedy hovoří jak listina základních práv a svobod, tak i občanský zákoník.

Ten také uvádí následující: „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“

Zdroj: Pexels

Sousedovy větve na mém pozemku

Velmi častým sousedským problémem je ten, kdy sousedovy větve ze stromu přerůstají přes plot až k vám. Této problematice se věnuje zákon §1016. Pokud vlastník stromu v přiměřeně dlouhé době větve neodstraní, můžete je šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit sami. A to jak větve, tak i kořeny. Učinit tak můžete, pokud vám to působí škodu, která je větší než váš zájem o zachování stromu.

Nepřehlédněte: Vyzrajte na vysoké nedoplatky elektřiny. Kde a jak můžete ušetřit?

Jiné přesahující rostliny můžete odstranit také šetrně a bez omezení. Ideální je ale vyřešit vše domluvou. Souseda vyzvěte, aby situaci napravil, až poté se pusťte do práce vy. Co se týče pravidel pro výsadbu stromů u společné hranice se sousedem, stromy vyššího vzrůstu, než jsou tři metry, lze sázet 3 metry od rozhrady. Ostatní stromy 1,5 metru.

Čí jablka to jsou?

Dalším problémem mohou být plody, které rostou ze sousedova stromu a padají na vaši zahradu. Zde platí to, že plody, které spadly na sousedovu zahradu, jsou sousedovy. Ale plody, které ještě visí na větvích nad sousedovým pozemkem, jsou stále vlastníkovy.

Jak řešit problémy se sousedem?

Pokud máte problémy se svým sousedem (hluk, rušení nočního klidu, obtěžování kouřem), snažte se je vyřešit vzájemnou domluvou. Hodně lidí si ani neuvědomuje, že může jejich chování někoho obtěžovat. Pokud domluva nepomůže, můžete se obrátit na policii, obecní úřad, krajskou hygienickou stanici a další orgány. Úplně poslední možností je pak podání žaloby u soudu. Připravte se však na to, že se jedná o zdlouhavý proces – a šance na dobré sousedské vztahy bude do budoucna takřka nulová.

Autorský text

Autor: Nikola Zatloukalová
Tagy: ,
if (show_sssp) { document.querySelector(".fb-comments").remove(); }
zavřít reklamu