Elektrické topení – kdy bude fungovat?

Typ vytápění je klíčovou otázkou při stavbě nebo modernizaci domu. Stává se, že rozhodnutí je ovlivněno například dostupností médií. Stává se, že budova nemá přístup k plynové síti. Omezení může přinést i místní plán územního rozvoje a protismogová opatření. Pak může být zakázáno používat pevná paliva jako uhlí nebo pelety.

Vytápění elektřinou má mnoho výhod. Především je široce dostupné a nevyžaduje samostatné připojení ani další úložný prostor nebo palivovou nádrž. Vytápění elektrokotlem funguje dobře v energeticky úsporných domech, tedy domech s nízkou potřebou tepla. Energetická norma a zákonné požadavky na budovy se neustále mění, což znamená, že k jejich vytápění je potřeba méně tepla. Dnes postavené domy se v tomto ohledu výrazně liší od budov postavených před několika lety. Elektrokotel funguje skvěle s jinými typy kotlů, stejně jako s fotovoltaikou. Zajímavé je, že řeší problém přebytečné energie generované FVE prostřednictvím jejího optimálního využití.

Bez plynu, nízké investiční náklady a bezpečnost provozu

Výběr elektrokotle je nejlepším řešením v případě obtížného přístupu k plynové síti. Používání tuhého paliva není příliš komfortní a kotle na kapalný plyn nebo topný olej jsou drahé na provoz. Elektroinstalace je dnes dostupná v každé domácnosti. Náklady na instalaci elektrokotle jsou navíc malé. Náklady na vytápění nejsou při dobře zateplené budově a akumulaci tepla v levnějším energetickém tarifu vysoké.

Vybudování topného zařízení na bázi elektrokotle je levnější než plynová, olejová nebo kotelna na tuhá paliva. Cena samotného elektrokotle je konkurenceschopná. Odpadají náklady na plynovou přípojku, stavbu komína a komínovou vložku. V každém objektu je elektrická přípojka. Instalace kotle je snadná a nevyžaduje zvláštní místnosti. Při používání elektrokotle nevznikají žádné škodlivé látky.

Jaké má tedy elektrokotel výhody?

Elektrokotel je primárně vhodný k použití. Jedná se o bezúdržbové zařízení, které po spuštění a naprogramování pracuje v souladu se zavedenými schématy a zajišťuje stabilní provozní parametry. Kotel lze použít v mnoha konfiguracích. Hodí se nejen pro nové instalace, ale i pro modernizované, které jsou již nějakou dobu v provozu.

Toto zařízení je také velmi pohodlné na instalaci. Elektrokotel nevyžaduje stavbu komína, plynovou přípojku, jako je tomu u plynových kotlů, ani využití prostoru pro přívod paliva, který je nutné zajistit u kotlů na tuhá paliva. Provoz je také bezpečný. Dává také velkou volnost v umístění a intuitivní ovládání i přes chytrý telefon výrazně usnadňuje obsluhu (např. když chcete změnit provozní parametry nebo teplotu v místnostech). Konečně, elektrokotel představuje nízké investiční náklady a ekologické řešení. Elektřina v místě svého provozu neprodukuje žádné škodliviny a elektrárny, které ji vyrábějí, jsou vybaveny filtry, díky kterým se výfukové plyny účinně čistí.

Autor: redakce BydlimeChytre.cz
zavřít reklamu