Proč váš pes neustále štěká a jak ho to odnaučit?

Štěkání je samozřejmě pro psy zcela normální činností a způsobem komunikace. Psi štěkotem vyjadřují řadu emocí a štěkot může v závislosti na situaci znamenat různé věci. Nadměrné štěkání psů je ale všeobecně považováno za problémové a často je i příčinou řady sousedských sporů a dalších nepříjemností. Nejdříve je třeba zjistit, co je hlavní příčinou nadměrného štěkotu.

Štěkání a zdravotní příčiny

Důvodů, proč váš pes příliš štěká, může být celá řada několik. Ačkoli nadměrné štěkání je především  problémem psího chování, vždy je důležité nejprve vyloučit možné zdravotní příčiny. Někteří psi totiž nadměrně štěkají, protože je něco bolí nebo mají jiný zdravotní problém. Zkontrolujte proto, zda váš pes nemá někde nějaké citlivé místo, kterého, když se dotknete, začne štěkat. Někdy ale může být bolest v těžko odhalitelných oblastech, jako jsou uši nebo tlama.

Štěkání a stárnoucí psi

Jak psi stárnou, je zcela běžné, že začnou více štěkat, někteří mohou štěkat i celé hodiny a vůbec si neuvědomují, co dělají. Kromě kognitivní dysfunkce psů, která je podobná Alzheimerově chorobě, mohou mít stárnoucí psi poruchy zraku, hluchotu nebo bolesti těla, které mohou vést ke štěkání.

Štěkání, strach, teritorialismus či osamělost

Pokud se váš pes bojí, může tuto obavu rovněž vyjádřit zvýšeným štěkáním. Může se odehrávat doma nebo mimo domov a týkat se všeho, co psa děsí. Může to být člověk, hlasitý zvuk, například ohňostroj, nebo cizí či nová situace. Psi se mohou stát teritoriálními, pokud se na území, které považují za své, objeví nový člověk nebo pes. Cítí se být vlastníky svého území a chtějí ho chránit.

zdroj: pixabay.com

Psi jsou od přírody smečková zvířata, což znamená, že dávají přednost společnosti ostatních. Pokud jsou nadměrně dlouho sami, mohou štěkat na znamení neštěstí. Pes může toužit i po lidské společnosti, nejen po společnosti jiného psa. Nudící se pes nebo pes, který nemá dostatek podnětů, může také nadměrně štěkat. Psi, kteří neradi zůstávají sami, mohou trpět separační úzkostí. Kromě nadměrného štěkání se u těchto psů obvykle projevuje i další problematické chování, jako je kousání nebo škrábání nábytku či dveří.

Štěkání, pozdrav nebo žádost o pozornost

Pozdravný štěkot je obvykle přátelský štěkot. Může se ale stát, že ho bude hodně, když váš pes bude chtít zdravit všechny, které potká. Nadměrný štěkot může též signalizovat, že pes má hlad, potřebuje jít ven nebo chce jen vaši pozornost.

Jak „zastavit“ nadměrné štěkání?

Nejlepším způsobem, jak nadměrnému štěkání zabránit, je samozřejmě pokusit se odstranit všechny potenciální zdroje tohoto chování. Pokud je to možné, odstraňte tyto spouštěče ze života psa a pracujte na tréninku změny chování. Čím déle budete čekat, tím těžší bude toto chování omezit.

Měli byste se také vyvarovat neúmyslného povzbuzování štěkání a „dát psovi na práci lepší věci“. Rovněž byste se měli snažit psa od mládí vychovat tak, aby věděl, kdy má štěkat, a kdy má být naopak zticha. Je též užitečné naučit psa speciální povely, i když se to možná snáze řekne, než udělá. Cílem těchto povelů je naučit psa na povel štěkat a na povel být zticha. A v neposlední řadě si pamatujte, že křičení na psa nepomáhá.

Zdroj: humanesociety.org, pets.webmd.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu