Svět potřebuje v příštích 80 letech vybudovat více než dvě miliardy nových domů

Nárůst populace o jednu polovinu do konce 21. století. Tak zní předpoklad. Je to dalších 3,6 miliardy lidí, kteří budou potřebovat někde bydlet… Postupně dojde k nevyhnutelnému nárůstu poptávky po potravinách, vodě a materiálech, ale možná hlavně po tom, mít kde bydlet.

Potřeby bydlení se mění

Stále rostoucí populace, zejména ve vyspělých zemích, způsobuje demografický posun. Lidé žijí déle a déle zůstávají ve svých domovech, což ovlivňuje cyklus dostupnosti stávajícího bydlení. Statistiky publikované v National Records for Scotland odhalují, že poptávka po domácnostech poroste rychleji, než jaký je růst populace. Do roku 2037 se předpokládá růst populace o 9 %, přičemž počet požadovaných domácností má stoupnout o 17 %.

Rozvoj i v „rozvojových“ zemích

Vzhledem k tomu, že počet domácností s jednou až dvěma osobami se zvyšuje, počet potřebných domácností roste rychleji než počet obyvatel. Už v roce 2014 dánský web CityLab označil situaci za „světovou tikající bombu“. A protože také více rozvojových zemí poskytuje péči a pokrok podobný vyspělým zemím, tedy zlepšují životní úroveň a prodlužují délku života, i zde výrazně roste poptávka po novém bydlení.

Splnění poptávky

Pokud k tomuto rozdílu mezi poptávkou po domácnostech a růstem populace dojde kolem 7-8 % během příštích 80 let, bude to vyžadovat více než 2 miliardy nových domů! To nutí vlády, aby usilovaly o další inovace v prefabrikované výstavbě a aby urychlily nabídku nového bydlení. Poslední desetiletí přineslo nové trhy ve zdravotnictví, školství a v oblasti komerčních budov. Ale pro panelovou výstavbu dodávat více domů a rychleji znamená hledat alternativní řešení problému.

Problémy s výstavbou

Mezi věci, které zpomalují rychlost výstavby panelových domů, patří dlouhá doba přípravy potřebná pro substruktury, zpoždění při instalaci inženýrských sítí a stavebních služeb a nedostatek dobře vyškolených stavbyvedoucích a stavebního dozoru, kteří by byli schopni zajistit komplexní logistiku. Navíc s více než 65 miliony lidí vysídlených přírodními katastrofami po celém světě to vytváří další tlaky na vyspělé země, které zatím nejsou schopny dodávat dostatek nového bydlení.

Dostupnost materiálů?

Otázka dostupnosti materiálů pro splnění požadavků na výstavbu dvou miliard nových domů zdůrazňuje, že je nutné, aby je země co nejúčelněji využívaly. Zásadní je podpora udržitelného designu nových budov s cílem maximalizovat budoucí opětovné použití, snížit emise uhlíku a řádně spravovat zdroje. V příštích 30 letech se budou všechny země snažit řešit problémy se získáváním materiálů a zvyšováním cen.

Pro mnoho zemí je dnes nabídka bydlení žhavé téma. Pro zbytek světa se brzy stane nejnaléhavějším problémem v tomto století!

Autor: Katka Procházková
zavřít reklamu